top of page
נער ונערה מנשקים סוס באמצע שדה קש

המשק החקלאי

ההיסטוריה של המשק

מראשית היווסדו של הכפר ע"י דר להמן בבסיס הערכים שלו העבודה הייתה משמעותית מאוד והיוותה כאבן יסוד של הכפר. דרך העבודה רכשו גם מקצועות חקלאיים ותוך כדי לימודים עיוניים ולאחר שנים של התנסות, בסיום פרק החינוך בכפר נשלחו חלק נכבד ממסיימי בן שמן לעבודה בהתיישבות למשל, היאחזויות, קיבוצים והתיישבויות בספר, במאחזים וכיו"ב.

נערה מחייכת מחזיקה גדי בכפר הנוער בן שמן

המשק החקלאי

הנו משק גדול ומפואר המוחזק כולו ע"י החניכים ומנוהל ע"י רכזי הענפים בלבד.

המשק הנו כלי חינוכי ממדרגה ראשונה שבין יתר תפקידיו: חינוך לערכי העבודה ואהבת הארץ, הכשרת החניכים לעבודת צוות ועזרה הדדית, יצירת מנהיגות ואחריות, אהבה לבע"ח, לצומח, לאדמה ושמירה על איכות הסביבה. במשק החקלאי נערכים פרויקטים בענפים השונים כחלק בלתי ניפרד מבה"ס  והחניכים זכאים  ל 5  יחידות בגרות  בחקלאות,

החניכים עובדים במשק מכיתות ח' ועד כיתות י"ב  כ- 5 שעות בשבוע .

יתרונות הטיפול בבעלי חיים

תמצית נושא היחס לבעלי חיים והשימוש בהם כאמצעי חינוכי וטיפולי נפוץ במערכת החינוך בכלל ובבן שמן בפרט מראשית הקמת הכפר, ולכן הכפר רואה לנכון להביא ולידי ביטוי  בתחום של בעלי חיים כאמצעי חינוכי וטיפולי.

נערה מחייכת חולבת פרה בכפר הנוער בן שמן

לימוד מוסר העבודה והעבודה במשק החקלאי היה חשוב מאוד בעיניי, וגם חיי החברה. חוגים אינסופיים, תחרויות ספורט, הווי מדהים וצוות חינוכי יוצא מן הכלל.

ליאון דסה, בוגר הכפר

ידיים של נערות מלאות צמידים, מרימות פלטת גידול עמוסה עשבי תיבול בחממה ההידרופונית

חקלאות מודרנית

הנו תחום פעילות מקצועית בחקלאות המשלב טכנולוגיות איסוף ועיבוד מידע לידע המאפשר לחקלאי לטפל בצורה אפקטיבית בשטח החקלאי או בבעלי החיים של משק החי החקלאי. התחום התפתח מאד בעשרים השנה האחרונות כתוצאה מההתקדמות הגדולה ביכולת לאסוף נתונים מהשטח – צילום, חיישני טמפרטורה, רטיבות, כימיה ומדדים פיזיולוגיים של הצומח ובעלי החיים במשק החקלאי. התקדמות זו בצרוף היכולת למפות את הנתונים על ידי מערכות מידע גאוגרפיות ועיבוד נתונים ממוחשב מביאה להפקת "מרשם" לטיפול יעיל במשק – הזנה והגנת הצומח והחי.

בנוסף מתקיים שיתוף פעולה עם הפקולטה לחקלאות והאוניברסיטה העברית לשימוש בטכנולוגיות מודרניות מתחום החקלאות המדייקת ועוד

חממה הידרופונית

החממה היא בין המשוכללות והמתקדמות  בארץ שהצמחים בה גדלים רק על מים והיא ממוכנת וממוחשבת לגמרי.

חממה הידרופונית - בשיתוף עם משרד החקלאות. החממה מתמחה בגידול ובמחקר עלים ירוקים, חסכון במים וניצול מיטבי של שטח גידול. חניכי הכפר עושים אגרוטופים ועבודות חקר בחממה.

נוי - בכפר מחלקת נוי המטפלת ב - 170 דונם צמחיה ברחבי הכפר, כל הנוי הנו באחריות החניכים והש"ש, לצד מרכז הענף

גידולי שדה - בכפר הנוער בן שמן גידולי שדה רבים, כגון, חיטה, חומוס, תירס, תלתן ועוד. החניכים זורעים וקוצרים, ומתנסים בעבודה בשטח.

שורות של חסות שגדלות בחממה ההידרופונית בכפר הנוער בן שמן
bottom of page