top of page
DSC_3857.jpg

הקהילה שלנו

מעורבות בקהילה

התנדבות הינה תופעה אנושית התורמת משמעותית לסולידריות והלכידות החברתית. לחיזוק החברה הישראלית, לגישור על פערים, להכלה חברתית ולהרחבת יכולתם של בני נוער להשפיע ולקחת חלק בעשייה חברתית משמעותית. 

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות רבות בעולם ההתנדבות ולהגעתו של תחום התנדבות הנוער.

בכפר הנוער בן שמן פיתחנו את נושא התנדבות בני הנוער ושמנו לנו למטרה,, למצות את הפוטנציאל העצום הטמון בהתנדבות, ככלי משמעותי לשילוב חברתי והעצמה אישית של החניכים שלנו.

מצאנו כי ההתנדבות הינה חוויה מיטיבה ובעלת השלכות התפתחותיות משמעותיות על המתבגרים, תוך מתן דגש על פיתוח כישורי חיים, הקניית ערכים ופיתוח זהות אישית פרו חברתית.

 

את פיתוח הנושא בנינו בשני מישורים:

התנדבויות חד פעמיות שכוללות פרוייקטים חד פעמיים שקבוצות הכפר בחרו להתנדב ולהוביל כמו: חגיגת חגים בבתי חולים, בניית מכסות לבעלי החיים בגן הזאולוגי, פרוייקט חגיגת בת מיצווה לילדה שהוריה התקשו לחגוג לה ועוד...

 

לצד ההתנדבויות החד פעמיות, הובלנו בכפר מיזמים קבועים שחניכי הכפר לקחו בהם חלק במשך כל השנה כמו:מועצת התנדבות שאחראית היתה להוביל ולפתח את הנושא

מלאכי נוער בקהילה: מיזם של בני נוער שיוצאים לחגוג ימי הולדת לילדים בסיכון

מהפכה של שימחה: מיזם התנדבותי מוביל בו חניכי הכפר יצאו מידי שבוע לשמח חולים בביח

התנדבות במגב, מדא, מרכז וטרנירי ועוד מיזמים רבים וחשובים.

 

בגיל ההתבגרות, הופכת קב השווים לחשובה ומרכזית והשפעתה על הפרט הינה משמעותית מאוד. ההתנדבות יחד מאפשרת מקום להתנסות ביחסים בין אישיים, בקשרים חברתיים ומעניקה לנוער תחושת שייכות ובטחון

תוכניות לפיתוח הנוער והקהילה

בכפר תכניות העשרה רבות, המאפשרות לכל חניך בכפר להתפתח באופן אישי, לפתח זהות אישית, חברתית ואזרחית בהתאם לתחומי העניין שלהם. החל מתחום החקלאות המפותח בכפר, דרך השתתפות בארגונים חברתיים. בכפר מרכז "טיפול נמרץ" לכלבים וחתולים בו מתנדבים חניכי הכפר.

התנדבויות חוזרות

לצד התנדבויות חד פעמיות, פועלות בכפר מספר תכניות התנדבות קבועות כגון "חברים לרצף" מרכז "אלו"ט" ,אירוח שבועי של ילדים צעירים עם מוגבלויות, "אח בוגר", ליווי חניכים צעירים על ידי חניכים ותיקים, הרכבים מוסיקליים המבקרים בבית החולים "אסף הרופא" במחלקת הילדים בהם הם יוצרים קשר אישי עם ילדים ונוער הזקוקים לתמיכתם ולקשר הרגשי עמם. חשוב לציין שקשר זה מעצים הן את המקבל והן את המתנדב.

שיתופי פעולה עם הסביבה

חניכי הכפר והצוותים מעורבים בפעילויות חברתיות במועצה האיזורית חבל מודיעין, כגון קורס מג"ב לחניכי הכפר, הקמת גינה בשכונת מצוקה בלוד, לצד אריזת חבילות עבור ארגון "לתת", התנדבויות שונות ובעתיד גם שיתוף פעולה עם מכינת "אדרת" הממוקמת בכפר.

הכפר רואה בקהילה המקיפה אותו שותפה להוויה הבן שמנית. כל אירועי הכפר נעשים בשיתוף עם הקהילה, כמו ימי זכרון, אירועי שבועות, סובב בן שמן ועוד. מועצת הנוער של הכפר עוסקת בתכנון והפקת תכניות אלו.
bottom of page