top of page
DSC_2871.jpg

יתרונות הטיפול בבעלי החיים

תמצית נושא היחס לבעלי חיים והשימוש בהם כאמצעי חינוכי וטיפולי נפוץ במערכת החינוך בכלל ובבן שמן בפרט מראשית הקמת הכפר, ולכן הכפר רואה לנכון להביא ולידי ביטוי  בתחום של בעלי חיים כאמצעי חינוכי וטיפולי מתמקדים בעיקר בשני היבטים.

ההיבט הראשון עוסק ביחס של חמלה ורגישות לבעלי חיים ובהקניית התפיסה ההומנית כי חובתנו לתת לבעלי החיים כבוד ויחס הוגן ולספק להם הגנה ותנאים הולמים תוך הכרת אורחות חייהם וצורכיהם.

 

ההיבט השני עוסק בקשר המיוחד בין ילדים לבעלי חיים. הניסיון והמחקר מצביעים על התועלת הרבה שאפשר להפיק מקשר זה ועל האפשרות להקנות ערכים, מיומנויות וכישורי חיים בעזרת בעלי חיים.

 

 

הקשר עם בעלי חיים מסייע בפיתוח אמפתיה ואחריות אישית משמעת עצמית עבודת צוות ובהפחתת אלימות ובמניעתה, ומאפשר התייחסות לנושאים סביבתיים ואקולוגיים המסייעים לשמירת הטבע והסביבה והנרכשים דרך ההיכרות עם בעלי החיים כישורי חיים ומיומנויות אצל החניכים.

 

 

טיפול בעזרת בעלי חיים מבוסס על יתרונות הטיפול והשיקום שיש בקשר בין האדם לחיה, ועל ההשפעות המיטיבות של קשר זה על מגוון רחב של מצוקות: נפשיות, חברתיות וגופניות. הקשר עם בעלי חיים מהווה גשר לקשר עם המטפל שכן הוא מעניק למטופל סביבה בלתי מאיימת, מקל על יכולתו לתת אמון במטפל ולהיפתח. השהייה במחיצת בעלי חיים והטיפול בהם מעניקים למטופל חוויות של חום ומגע, נתינה, הענקה וטיפוח הקשורות לצרכים רגשיים ראשוניים.

בפינת החי/ גן הזואולוגי של הכפר מתקיימים המפגשים עם המטפלים והחניכים שלנו מהצעירים ביותר ועד י"ב - בשני אופנים הראשון בטיפול אישי אחד על אחד ושנית בפן החברתי קבוצתי כאשר מגיעים חניכים מהפנימייה כקבוצה חברתית או כיתה מביתי הספר יסודי וחטיבה צעירה במגוון פעילויות בתוך הגן.

bottom of page