top of page
DSC_3409_edited.jpg

למידה מרחוק
בכפר הנוער בן שמן

למידה מרחוק מותאמת תקופה

המורים נערכו ובנו מערכי שיעור בכל תחומי הדעת, המותאמים להוראה מקוונת. עיקר ההוראה נעשתה תוך שימוש בכלים דיגיטליים כמו כלי גוגל השונים, אתר אופק של מט"ח,  אתר "גול" במתמטיקה ועוד. כמו כן נעשה שימוש יום יומי של קבוצות הלימוד בוואטסאפ לניהול תקשורת יום יומית עם התלמידים. על מנת שיוכלו להתקיים שיעורי לימוד שונים באמצעים מקוונים, נבנו מערכות לימוד מותאמות. בנוסף, נערכו אירועי הערכה שונים באמצעים מקוונים מגוונים, כמו למשל מבחנים, עבודות חקר ומטלות שונות.

הרצאות, ימים מיוחדים, פעילויות חברתיות בזום- דרך הזום התקיימו גם הרצאות שונות למשל בנושא התמכרויות, הכנה לצה"ל. חג הסיגד צוין באמצעות שיחות זום עם אנשים ידועים ומפורסמים בני הקהילה האתיופית. חג פורים גם כן צוין דרך פעילות זום ייחודית בשיתוף עם רשת דרכא.

כיתות חינוך מיוחד וכיתות אגף שח"ר

כיתות אלה קיבלו אישור ללמידה פרונטלית בבית הספר, המורים לימדו בלמידה משולבת (היברידית), תלמידים מרחוק ומקרוב, באמצעות מחשוב ומצלמות ייחודיות שהותקנו בכל הכיתות.

אמצעי הלימוד

כאמור עיקר הלמידה מרחוק נשענה על שימוש בסמארטפונים אך גם חייבה שימוש במחשב. תלמידים שידם אינה משגת, ולא היה ברשותם מחשב אישי, קיבלו בהשאלה, באמצעות הכפר ומשרד החינוך מחשבים ניידים אישיים.

בימים אלה, התלמידים כולם חזרו ללמידה פרונטלית בבית הספר, תוך שמירה על קפסולות של 20-22 תלמידים בקבוצה. חלק ממקצועות הלימוד ממשיכים להילמד באופן מקוון בשל מגבלות הקפסולות לתלמיד.

 

bottom of page