top of page
DSC_2687.jpg

מרכז הלמידה והתגבור
בכפר הנוער בן שמן

מאמינים בך, ונותנים לך את כל הכלים בשביל להצליח, כמו מרכז למידה, או מורות שבאות ללמד בזמן החופשי שלהם כי חשוב להם שתצליח.

חניך בכפר

מרכז למידה לגילאי היסודי

מרכז הלמידה לכתות היסודי עוסק בעיקר בהקניית הרגלים ומיומנויות ללמידה, לצד תמיכה בהכנת שיעורי בית, הוראה מתקנת, כתיבת ועיצוב עבודות והכנה למבחנים. כל זאת, לצד העשרה אישית לכל אחד מהחניכים על פי צרכיו.

 

מרכז למידה חטיבת הנעורים

מרכז הלמידה הינו המוקד הלימודי בפנימייה אשר נותן מענה לימודי וחינוכי לכלל תלמידי חטיבת הנעורים.

המרכז מטפח ומקדם את יכולות התלמידים, הישגיהם, מספק להם אסטרטגיות למידה ומעוף למימוש עצמי עבורם בהווה ובעתיד.

 

מרכז הלמידה פעיל בשעות הצהריים ואחר הצהריים ומלמדים בו מתרגלים אשר חלקם סטודנטים וחלקם צוות בית הספר והפנימייה.

כחלק ממטרות מרכז הלמידה למעט צמצום פערים לימודיים ופיתוח לימודי, ישנה מטרה והיא לספק כלים כיצד ללמוד, כיצד לגשת למבחנים ולרכוש כלים נוספים כגון יישומי מחשב ועוד. מטרת העל הינה סיוע לחניכי חטיבת הנעורים בהתמודדות היום יומית מול המטלות הלימודיות וכן צמצום פערים ויישור קו לקראת עליה לחטיבה העליונה.  

 

מרכז למידה חטיבה עליונה

מרכז הלמידה בחטיבה העליונה אשר מקיים פעילותו בשעות אחר הצהרים, משמש כתומך הוראה ולמידה לבית הספר.

המרכז עובד באופן רציף עם צוות בית הספר תוך " תפירת חליפה" אישית ומדויקת לכל חניך במטרה לתת את המענה הלימודי הנכון לתלמידים החזקים והמתקשים כאחד. עם צוות המרכז נמנים חלק ממורי בית הספר, מתרגלים וסטודנטים אשר עוזרים בכל מקצועות הלימוד הדרושים תוך שימת דגש בפיתוח קשר אישי ומתן כלים ואסטרטגיות למידה.

 

המרכז שם לעצמו מטרה להיות כבית חינוכי, מקצועי וחיוני לכלל תלמידי הכפר, לעזור ולתמוך עד הבאתם לקו הסיום עם תעודת בגרות איכותית ומלאה. המרכז מעצים את תחושת הבטחון והמסוגלות של חניכים ומעניק להם הזדמנויות מגוונות לפיתוח ומימוש הפוטנציאל האישי והלימודי.

bottom of page