top of page
חניכים מחייכים על גבי קיר פרחים סגולים בכפר הנוער בן שמן

שמירת הקשר עם הקהילה והבוגרים שלנו היא בראש מעייננו

מעורבות בקהילה

כפר הנוער בן שמן רואה במעורבות בקהילה חלק מחינוך לאזרחות טובה וכערך מוביל בעשייה החברתית. החינוך לתרומה לקהילה, פרוייקטים למען אוכלוסיות הזקוקות לכך הם חלק מהעשייה החברתית בכפר. כחלק מהמסר החינוכי, מתנדבים חניכי הכפר בארגון "לתת", בשיפוץ גינות בשכונות נחשלות, במבצעי ניקיון ארציים ועוד.

קשר עם הבוגרים

כפר הנוער רואה חשיבות רבה בקשר עם בוגריו, החל מסיום הלימודים בסוף יב' ועד קשר רציף עם בוגרי הכפר הותיקים שסיימו את לימודיהם בכפר מיום הקמתו. לשם כך, מונתה בכפר רכזת בוגרים, השומרת על קשר רציף עם בוגרי הכפר בעשור האחרון, ובחדר התיעוד בכפר, קשר רציף עם בוגרי הכפר לדורותיו, באמצעות ארועים, עלון שנתי, פייסבוק ועוד.

תמונה של ארבע חיילות מחייכות בכפר הנוער בן שמן

מליון תודות לא יספיקו , הענקתם לי ילדות מופלאה, עזרתם לעצב את האדם, האישה והאמא שאני היום.

מיטל ברינזה, בוגרת הכפר

bottom of page