כפר הנוער בן שמן

מחזירים לחברה

בבן שמן אנו מאמינים שתרומה לחברה באמצעות עשייה חברתית יוצרת דוגמא אישית לחניכי הכפר.

הכפר מעורב כיום בשני פרויקטים ארוכי טווח למען החברה.

אלו"ט מרכז יום תעסוקה

כנפי רוח

כנפי רוח הנו ארגון צעיר המאמן מתנדבים לעבודה עם ילדים וצעירים נכים ובעלי מוגבלויות החל מגיל 8. פעילות עמותת כנפי רוח יוצרת סביבה של פעילות חווייתית תומכת בילדים אלו.

כנפי רוח מאמינה שהפעילות בליווי ילדים וצעירים עם מוגבלויות חשוב גם לילד המקבל תמיכה וגם למתנדב.

כפר הנוער בן שמן מארח את פעילויות כנפי רוח על בסיס קבוע בחופשות בית הספר, והתאים את מתקניו לתנועת המשתתפים בעלי המוגבלויות.

חלק מהחניכים מעורב בפעילויות של כנפי רוח, ואנו מקווים שבעתיד ישתלבו המשתתפים בעלי המוגבלויות גם בפעילות החקלאית בכפר.

אלו"ט הנו ארגון המתפעל מסגרות שונות למען חברים אוטיסטים בכל הגילאים בקהילה בישראל.

מרכז התעסוקה של אלוט הוקם בבן שמן לאחר פניה של מר דובי עופר, הורה לתאומים אוטיסטים, שפנה למנהלת הכפר ד"ר אילנה טישלר בבקשה לשקול הקמת מרכז תעסוקה בכפר, כחלק מחיפושיו לפתרון עבור ילדיו.

ד"ר טישלר בשיתוף עם הנהלת הכפר והוועד המנהל נענתה לבקשתו, והכפר הקצה מקום להקמת מרכז התעסוקה.

מרכז התעסוקה בבן שמן, נותן מענה לצרכים של החברים האוטיסטים מגיל 21 ומעלה, תכנית אישית נבנתה לכל אחד מהמשתתפים על פי צרכיהם, יכולתם וכישוריהם, והם מקבלים טיפולים מקצועיים שונים מאנשי מקצוע מיומנים.

החברים משתתפים בעבודות שונות במשק החקלאי בכפר, ובפעילויות המקדמות את תפקודם הקוגנטיבי ומיומנויות שונות לחיי היום יום.