כפר הנוער בן שמן

אודותינו

העמותה הוקמה ופועלת משנת  1986 .

העמותה הנה עמותה רשומה  580101475

מטרות העמותה

 1. לאגד את בוגרי כפר הנוער בן שמן, עובדיו וידידיו.

 2. לטפח את המורשת החינוכית של כפר הנוער בן שמן ברוח מייסדיו ומחנכיו בראשם ד"ר להמן, בשיווין ערך האדם, לסובלנות הדדית בחברה דמוקרטית, לעבודה וליצירה, לערכי התרבות היהודית וכלל אנושית.

 3. לסייע בפיתוח הפיזי, החינוכי והתרבותי של כפר הנוער בן שמן.

 4. להקים קרן ליד העמותה למען פיתוח הכפר וכדי לסייע לתלמידיו ובוגריו בלימודים ע"י מתן מלגות/ פרסי הצטיינות.

 5. להנציח, בשיתוף עם כפר הנוער את בוגריו ועובדיו חללי מלחמות ישראל.

 6. לעשות כל פעולה שתסייע למטרות העמותה וכפר הנוער.

מוסדות העמותה

 1. האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תכונס לפי החלטת הנהלת העמותה.

פרוטוקול הישיבה ישלח לרשם העמותות ויובא לידיעת חברי העמותה.

 

   2. הנהלת העמותה

חברי ההנהלה יבחרו ע"י האסיפה הכללית.

ההנהלה תמנה לא פחות מ- 5 ולא יותר מ- 7 חברים למשך קדנציה של שנתיים.

ההנהלה הנבחרת תבחר מבין חבריה: יו"ר , מזכיר, גזבר ובעלי תפקידים לפי הצורך.

להלן רשימת חברי ההנהלה המכהנת:

 1. ד"ר דוד בן נתן      יו"ר       בוגר מחזור    1963  

 2. ישראל סגל           מזכיר    בוגר מחזור    1955

 3. שושנה דיסקין       גזבר     בוגרת מחזור  1970

 4. צבי ארז               עורך  "שיבלים" 

        בוגר מחזור   1964

   5. חנה משה ג'קמן    חברה    בוגרת מחזור 1964

   6. עזרא מנור            חבר      בוגר מחזור   1965

 1. רפי יוספזון            חבר      בוגר מחזור   1970

 

   3. ועדת הביקורת

ועדת הביקורת תמנה 2 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית לקדנציה בת שנתיים.

חברי ועדת הביקורת:

 1. עוזי אבל       בוגר מחזור 1948

 2. אור אופיר     בוגר מחזור 1955