כפר הנוער בן שמן

Featured Posts
Recent Posts

End of the First Semester - 2017

On January 26th, the Village marked the end of the first semester. The first part of the day took place in the classrooms, with the homeroom teachers, the importance of maintaining and improving their grades. After report cards were distributed, a ceremony was held in the Cultural Hall, during which Excellence Certificates were presented for academic, farm, and dormitory achievements. The Director of the Village, Dr. Ilana Tischler, the Principal of the School, Dr. Oshra Alfasi, the Director of the Dormitory, Kali Beit On, and Avi Sherer, Director of the Farm, spoke, congratulated the students who excelled this semester, thanked the educational staff for their efforts to empower each and ev

סיום מחצית ראשונה - 2017

ביום חמישי ה – 26/1 ציינו בכפר הנוער את סיום מחצית א של שנת הלימודים. חלקו הראשון של היום נערך בכיתות , המחנכים הבהירו לתלמידים את חשיבות מתן התעודה והחשיבות של שיפור ושימור לעתיד. לאחר חלוקת התעודות בכיתות נערך טקס חלוקת תעודות הצטיינות בבית התרבות, חולקו תעודות הצטיינות על הישגים לימודיים, הצטיינות בענפי המשק השונים ובפנימייה. מנהלת הכפר ד"ר אילנה טישלר, מנהלת בית הספר ד"ר אושרה אלפסי, מנהל הפנימייה כלי בית און ואבי שרר מנהל המשק החקלאי נשאו דברי ברכה לתלמידים המצטיינים, הודו לסגל ההוראה על המאמצים הרבים והרצון להעצים כל תלמיד ותלמידה ואיחלו הצלחה לכולם במחצית הבאה.

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us