כפר הנוער בן שמן

פתיחת שנת הלמודים תשע"ה 30 באוגוסט, 2015