כפר הנוער בן שמן

חברת הילדים

חברת הילדים מהווה את ביתם של כ- 60 ילדים בגילאי 6-12 שהופנו לפנימייה  מסיבות שונות על ידי משרד הרווחה, וכולם בעלי פוטנציאל לסיים בגרות מלאה בכפר הנוער בן שמן. עבור רבים, בן שמן הופכת עם השנים לביתם השני.  לחניכים אלו יכולות קוגנטיביות וחברתיות טובות והם זקוקים לסביבה שתאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם. לאור החוויות שלהם בעבר, סביבה זו חייבת להיות מזמינה ומעודדת.

באמצעות טיפול אוהב הניתן על ידי צוות מסור, אנו מחנכים ומטפחים אותם בצורה הוליסטית, כך שבמעבר לפנימייה החינוכית בחטיבת הביניים הם מצויידים במוטיבציה ללמידה לקראת תעודה בגרות והשכלה אקדמית, ומוכנים לקחת חלק פעיל בחברה ובכלל זה משרתים בצבא ההגנה לישראל.