כפר הנוער בן שמן

תמיכה למודית

 

בכפר מרכז למידה פל"א, מרכז למידה איכותי. מרכז זה מספק לחניכים מעל ל 100 שעות שבועיות של הוראה פרטנית ובקבוצות קטנות.

החניכים מלווים על ידי אנשי מקצוע בהשלמת שיעורי הבית, הכנה למבחנים ותגבורים לקראת הבגרות.

 

תמיכה רגשית 

 

בכפר הנוער בן שמן יחידה טיפולית, ובה צוות רב מקצועי- פסיכולוגית, עובדים סוציאליים, תרפיסטים (באמצעות אמנות, בעזרת בעלי חיים, פסיכותרפיה גופנית, דרמה-תרפיה), וכן סטודנטים מתמחים ממגוון מקצועות הטיפול. 

הצוות הטיפולי מלווה את החניכים במסע לקראת העצמה וגיבוש הזהות מבחינה רגשית, ערכית, חברתית ומשפחתית, תוך התאמת ההתערבות הטיפולית הנדרשת בהתאם למאפייני החניך ולצרכיו.

הצוות הטיפולי ממשיך בתהליכי רכישת הידע וההתמקצעות לכל אורך הדרך. כך למשל, בשנתיים האחרונות עברו כל חברי הצוות השתלמות בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. 

חדרי הטיפול מהווים מרחב נעים ומזמין המאפשר עבודה טיפולית בתנאים מטיבים.

מצורפות תמונות מבית סוניה- מרכז לטיפול באמצעות תרפיות, אשר שופץ לאחרונה על ידי בני משפחת פרס לזכר אימם, סוניה, אשר התחנכה בכפר הנוער בן שמן ולכל אורך חייה המשיכה להתעניין ולדאוג לרווחתם הנפשית של חניכי הכפר.