כפר הנוער בן שמן

צמר"ת -ציונות, מצוינות, רעות ותנופה לעלייה

תכנית צמרת הינה תכנית הבאה לתת מענה לעולים חדשים בישראל מכל הארצות. בתכנית חניכים מצרפת, ברית המועצות, דרום אפריקה, ברזיל, שויץ ועוד. התכנית מאפשרת לחניכים 22 שעות אולפן בשנתם הראשונה בישראל, ברמות למוד שונות. התכנית נותנת מענה לצרכים הרגשיים השונים של החניכים בשפת האם. החניכים ניגשים לבגרות עולים המאפשרת להם לצלוח בגרות למרות קשיי השפה. בשנת הלמודים תשע"ו 100% מהניגשים לבגרות עולים עברו את הבחינות. קליטת עליה במיטבה בכפר הנוער בן שמן.

 

תכנית צמר"ת

Call us:   :צור קשר 

+972-8-9777110

Mail us:                             :כתוב לנו

shani.berg@ben-shemen.org.il

Find us:                      :חפש אותנו

                          כפר הנוער בן שמן

Ben Shemen, Israel 

7311200

© 2014 by Ben Shemen Youth Village.

Proudly created with Wix.com