Search
  • pambenshemen1

המאבק בגזענות

תלמידי ביה"ס עברו סדנה העוסקת בתחום המאבק בגזענות- במהלך הסדנא הם צפו בסרט הישראלי "פנתר לבן" והשתתפו בדיון מרתק עם הבמאי והשחקן הראשי.

הסרט עוסק בגזענות בחברה הישראלית, השונות וההבדלים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית.


0 views