Search
  • pambenshemen1

צער בעלי חיים

שמחנו לארח להרצאה את מנכל צער בעלי חיים,יובל נבון. שכבות ז-ט בחטיבת הנעורים שמעו על חוק צער בעלי חיים, שלבי האימוץ והמלחמה היום יומית של הארגון נגד מתעללים ומזניחים. בסוף ההרצאה ניגשה תלמידה ואמרה ליובל "בזכות ההרצאה החלטתי לאמץ חתול" .0 views