Search
  • pambenshemen1

ביקור פרחי רפואה בבית החולים שיבא, תל השומר


במסגרת שיתוף הפעולה עם בית החולים התלוו פרחי רפואה לרופא נוירולוג - ד"ר שחר, שחשף אותן למכשירים בעזרתם שומעים את השרירים, רואים את קצב זרימת הדם ובודקים מוליכית עצבית.

בנוסף נפגשו הבנות עם ראש המעבדה לחקר האלצהיימר - פרופסור מיכל שהדגימה את השינויים במחלה על מוח כבשה.

בסיום המפגש נערכה פגישה עם ד"ר איתמר שהוא רופא נוירולוג וחוקר דמנציה.

#Hebrew

0 views