Search
  • pambenshemen1

פעילות כיתה ט1 - לקט ישראל


ביום ראשון ה- 23/4 יצאו תלמידי כיתה ט1 והמחנכת אורית נחמיאס למרכז הלוגיסטי של לקט ישראל ברעננה, שם מיינו ירקות וארזו למשלוח לעמותות המעבירות את המזון לנזקקים.

לקט ישראל הינו ארגון גג לכל צורכי הביטחון התזונתי בישראל.

הוא תומך בעשרות אלפי אנשים מידי י

ום ובלמעלה מ-190 עמותות בכל רחבי הארץ.

אנו כפר הנוער בן שמן שם לו כמטרת על להטמיע את ערך ההתנדבות באורח חייהם של התלמידים, מתוך שאיפה שחוויה זו תלווה אותם ותחזק את תחושת האחריות והאכפתיות כלפי הסביבה והקהילה.

#Hebrew

69 views

Call us:   :צור קשר 

+972-8-9777110

Mail us:                             :כתוב לנו

shani.berg@ben-shemen.org.il

Find us:                      :חפש אותנו

                          כפר הנוער בן שמן

Ben Shemen, Israel 

7311200

© 2014 by Ben Shemen Youth Village.

Proudly created with Wix.com