Search
  • pambenshemen1

"חג הסיגד" בכפר הנוער בן שמן


חג נהדר של עדה מופלאה ויקרה. חניכי בן שמן בני העדה האתיופית משתפים את תלמידי ועובדי הכפר בחגם ומסורתם ,כולל ארוחה אתיופית מסורתית.

#Hebrew

309 views