Search
  • pambenshemen1

זכויות בעלי חיים

Updated: Dec 17, 2019


יובל נבון, מנכל צער בעלי חיים, הגיע אלינו בהתנדבות כדי לספר לתלמידינו על העמותה, זכויות בעלי חיים, חשיבות האימוץ והמלחמה של כולנו נגד נטישת בעלי חיים. התלמידים הקשיבו בקשב רב, התעניינו ושאלו שאלות.

תודה רבה ליובל על הרצאה נפלאה ומושקעת.

ועוד משהו מאיתנו... לכו לאמץ

#Hebrew

0 views